درمان ناباروری

در گذشته ناباروری به نوان بیماری غیر قابل درمان شناخته شده بود . امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و علم پزشک قابل د رمان می باشد . در این میان یکی از زوجین دارای مشکلات ناباروری هستند.طبق بررسی های انجام شده حدود 40 درصد علل ناباروری مردان و 40 درصد زنان و 10 درصد به علل ژنتیکی و 10 درصد به علل ناشناخته می باشد . در ادامه به روش های درمان ناباروریدر مردان و زنان می پردازیم.

درمان ناباروری با IVF

یکی از این روش ها لقاح خارجی رحم ivf می باشد . این روش برای زنانی که شرایط رسیدن اسپرم به رحم را ندارند یا مردانی که دارای اسپرمی نیستند که تحرک کافی داشته باشند استفاده می شود .

چه افرادی تحت درمان با ivf قرار می گیرند؟

  1. در صورتی که لوله های رحم دچار انسداد شده باشند.
  2. در صورت چسبندگی حفره لگنی در زنان
  3. اسپرم به تعداد کافی نمی باشد .
  4. کم بودن تحرک اسپرم