هیستروسکوپی

چه زمانی نیاز به هیستروسکوپی است ؟ یکی از شایع ترین زمانی که هیستروسکوپی لازم است زمانی است که خونریزی رحم غیر طبیعی است البته قبل از هیستروسکوپی معمولاً از […]